Maintenance Agreements

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ พัฒนาการของระบบปฏิบัติการ Windows อาจทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ของเราอีกต่อไป รวมถึงการปรับเปลี่ยนกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ เช่น กฎหมายสรรพากร ทำให้เราต้องปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความทันสมัย และถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ซึ่งนั่นหมายความว่า คุณจำเป็นต้องได้รับการดูแลเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ และประสิทธิภาพของโปรแกรมที่จะได้รับอย่างเต็มที่จากเรา

 • 💿

  แผ่นโปรแกรม

  กรณีแผ่นโปรแกรมต้นฉบับสูญหาย เสียหาย หรือต้องการแผ่นโปรแกรม Release ใหม่ สามารถแจ้งขอรับได้ฟรี ตลอดอายุสัญญา M.A.

 • Onsite Service

  บริการให้ความช่วยเหลือถึงที่บริษัท เช่น อบรมการใช้งานโปรแกรมให้พนักงานใหม่ ย้ายฐานข้อมูล Update Program กรณีไม่สามารถทำผ่านทาง Remote ได้

 • 🔄

  Update Program

  กรณีโปรแกรมของเรามีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่ สามารถขอรับบริการ Update Program โดยการ Remote ให้ฟรี ตลอดอายุสัญญา M.A.

 • 📰

  บริการแก้ไขแบบฟอร์ม

  บริการแก้ไขแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ในโปรแกรมพจมานให้ฟรี จำนวนไม่จำกัด ตลอดอายุสัญญา M.A. (ลูกค้าทั่วไปแบบฟอร์มละ 3,000 บาท)

 • Database Service

  บริการฟรีเกี่ยวกับฐานข้อมูลของคุณ ประกอบด้วย Set Auto Backup ข้อมูล ย้ายข้อมูล ในกรณีมีการเปลี่ยนเครื่อง Server

 • 💥

  ส่วนลดพิเศษ

  10%  สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Longkong Studio ตลอดอายุสัญญา M.A.

Service M.A.StandardM.A. Package
แผ่น Program Pojjaman1000 B/แผ่น
บริการตอบปัญหาทางโทรศัพท์-
บริการตอบปัญหาทางเมล์-
บริการ Remote ช่วยเหลือ-
Onsite Service บริการนอกสถานที่7500 B/ครั้งฟรี 2 ครั้ง
บริการ Update Program Release-
บริการสร้างฟอร์มใหม่7500 B/1 Form3000 B/1 Form
บริการแก้ไขฟอร์มเดิม5 FormUnlimited
Database Service-
ส่วนลด 10%-