โปแกรมพจมาน2
💼


พจมานมีเวอร์ชั่นใหม่แล้วครับ เร็วขึ้น ใช้ง่ายขึ้น เข้ากับธุรกิจยุคใหม่ยิ่งขี้น

ดูรายละเอียด โปรแกรมพจมาน 2

พจมาน.ซีบีเอส ERP ซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคุณภาพสูง
ของไทย ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เราเข้าใจธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ธุรกิจรับเหมา มีลักษณะพิเศษต่างจากธุรกิจการผลิต หรือธุรกิจซื้อมาขายไปเนื่องจากมีการดำเนินการแยกเป็นโครงการ มีระยะเวลาดำเนินการ มีการเบิกเงินเป็นงวดนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับคน วัสดุ เครื่องจักร และค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

ประสบการณ์ยาวนานในวงการก่อสร้าง

จากประสบการณ์และองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจก่อสร้างที่ยาวนาน ทำให้เราเข้าใจในความแตกต่างเหล่านี้ดี จึงออกแบบโครงสร้างโปรแกรมเพื่อธุรกิจรับเหมาโดยเฉพาะ (Construction Business Solutions : CBS) สำหรับจัดการระบบบัญชีและต้นทุนงานรับเหมาก่อสร้างมากที่สุด

เน้นการเชื่อมโยงข้อมูล (Integration)

เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การประมูล เริ่มต้นโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง เบิกคืนวัสดุก่อสร้าง ธุรกรรมทางบัญชี การบริหารสินทรัพย์และเครื่องจักรก่อสร้าง ทำให้ผู้รับเหมาสามารถนำข้อมูลจากทุกกิจกรรม มาใช้ควบคุมต้นทุนโครงการและกิจการรับเหมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานและหน้างานผ่านอินเตอร์เน็ต จึงเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการลดการทำงานซ้ำซ้อน ทำให้สามารถบริหารธุรกิจรับเหมาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

พจมานเหมาะกับใคร?
💼

ธุรกิจรับเหมาทุกประเภท และธุรกิจที่มีลักษณะการทำงานเป็นโครงการ
เช่น งานโยธา, งานระบบ, สถาปัตย์, ไฟฟ้า, ประปา, สุขาภิบาล, ติดตั้งเครื่องจักร, ตกแต่ง ภายใน, จัดสวน, จัดบูธ ฯลฯ

ERP สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศ

จากความเข้าใจถึงความแตกต่าง ทุ่มเทพัฒนา และสร้างสรรค์สิ่งดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริง ของผู้ประกอบการ

ทำให้วันนี้ Pojjaman เป็นซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคุณภาพสูงที่ผู้ประกอบการรับเหมาขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศกว่า 250 รายให้การยอมรับ และเลือก Pojjaman เป็นเครื่องมือบริหารธุรกิจที่พวกเขาไว้วางใจ

IMPLEMENTATION SERVICE

บริการวางระบบ ตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ท่านนำความสามารถของซอฟต์แวร์ POJJAMAN มาเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ลดต้นทุนและสร้างโอกาสในการทำกำไรให้ท่าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เรียนรู้เพิ่มเติม

MAINTENANCE AGREEMENTS

บริการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความทันสมัยและถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ใหม่ๆ ที่มีผลบังคับใช้ เพิ่มการดูแลเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ และประสิทธิภาพของโปรแกรมที่จะได้รับอย่างเต็มที่จากเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม

CUSTOMER SERVICE

ทีม Software Technical Support ของเรา พร้อมให้บริการคุณ หลากหลายรูปแบบ เช่น Call Center , Online Sevice ,Install Program ,V.I.P. Training ,
On Site Service ,Workshop , Edit Form

เรียนรู้เพิ่มเติม

ยืนยันจากบริษัทชั้นนำ

VINTAGE_03VINTAGE_03-02VINTAGE_03-03the-mall-80x80VINTAGE_03-05VINTAGE_03-07VINTAGE_03-08amornpimol-80x80benjamanee-80x80carecon-80x80csd-80x80first-80x80VINTAGE_03-04Hyatt-80x80VINTAGE_03-06pfcp-80x80rt-80x80s,anant-80x80solid-80x80jomtakol-80x80
© Copyright - บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด โทร 02 SJO777 Slot Gacor Gampang Menang