งานสัมมนา 1 หนึ่งเหมา (1LS)
งานเดียวเพื่อผู้รับเหมาทุกขนาด… ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับเหมาไซส์ S / M / L