1LS 2012

“หนึ่งเหมา (1 LS) 2012”

งานเดียวเพื่อผู้รับเหมาทุกขนาด… ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับเหมาไซส์ S / M / L

AEC

มอง AEC ในมุมบวกสำหรับผู้ประกอบการในวงการก่อสร้างไทย

AEC ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตระหนก แต่เป็นโอกาสทองในการใช้กระแสที่เกิดขึ้น และข้อมูลต่างๆที่มี หาช่องทางที่ทำให้บริษัทรับเหมาก้าวกระโดด ไปไกลกว่ารายอื่น” หัวข้อ มอง AEC ในมุมบวกสำหรับผู้ประกอบการในวงการก่อสร้างไทย

BIM

CAD 2D กำลังจะสูญพันธุ์? BIM กำลังจะเปลี่ยนโฉมวงการก่อสร้าง

ปรับตัวก่อนได้เปรียบ กับการเขียน CAD แบบ 2 มิติ ที่ตรวจเช็คยากกว่า BIM รองรับการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่า ตรวจความผิดพลาด และ ช่วยถอดแบบทั้งหมดได้ทันที เหมาะกับทั้งผู้รับเหมางานโครงสร้าง และงานระบบ

GREEN

เกณฑ์อาคารเขียวไทย และแนวทางการพัฒนาสู่ Green Contractor

Trend อาคารเขียวกำลังมาแรง มารับรู้ข้อกำหนด และข้อมูลโครงการอาคารเขียวที่กำลังจะเกิดใหม่ซึ่งผู้รับเหมาควรมีการเตรียมตัวที่เหมาะสมตั้งแต่การเสนอราคาควรเจรจากับ Owner  และ Consult อาคารเขียวอย่างไร ระหว่างงานก่อสร้างควรต้องเตรียมตัวอะไรเพื่อจบโครงการอย่างราบรื่น

LABOR SHORTAGE

การปรับตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ยุคแรงงานขาดแคลน พร้อมรับมือภาวะ แรงงานขาดแคลน

หนึ่งเหมา (1 LS)