1LS 2011

“หนึ่งเหมา (1 LS) 2011”

งานเดียวเพื่อผู้รับเหมาก่อสร้างทุกขนาด 20 ต.ค.54 ลงทะเบียนด่วน! ฟรีตลอดงาน!! รวบรวม Solutions IT เพื่อการบริหารธุรกิจก่อสร้าง จาก Longkong Studio และ Builk.com
3 ไฮไลต์ : ของฟรี / กำไร / ปปช.

ของฟรี

แจก จอคอมพิวเตอร์และ Samsung Galaxy Tab

กำไร

เรียนรู้วิธีทำกำไรในธุรกิจรับเหมาอย่างมีประสิทธิภาพ

ปปช.

เตรียมรับมือมาตรา 103/7 แห่ง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือเรียกสั้นๆว่า กฎหมาย ปปช103/7

งานหนึ่งเหมา (1 LS) ทั้งหมด